Memòria de L’Escola Pública Valenciana

Albert Sansano
Consell Internacional del Fòrum Mundial d’Educació

Des dels anys setanta, els debats sobre l’escola pública han avançat en paral·lelal treball dels Moviments de Renovació Pedagògica i del mateix Sindicat. Durantvora quatre dècades aquesta publicació ha prestat una atenció preferent al’actualitat vinculada a un model educatiu en construcció permanent.

Primavera de 1976. El Col·legi deLlicenciats de València, en sintoniaamb a la lluita per les llibertatsdemocràtiques, presenta “Unaalternativa per a l’ensenyança”. El documentserà debatut durant al cap d’uns quantsmesos després en la I Escola d’Estiu del PaísValencià. Els eixos clau d’aquell debat seran:escolarització obligatòria i gratuïta entre 4i 16 o 18 anys; cicle únic de l’ensenyament;caràcter laic i coeducatiu; ensenyament en lallengua materna; control i gestió democràtica.Eren uns punts que no excloïen la reivindicaciód’un nou marc polític: llibertat de reunió, acciói organització, dret de vaga i amnistia.

PRIMERS PASSOS

L’any següent, la II Escola d’Estiu abordal’escola pública, tema que també esdebat en les estructures sindicals. En1978, les discussions se centraran enels aspectes bàsics que ha d’arreplegarl’Estatut d’Autonomia: oficialitat del catalài competències exclusives de la Generalitaten matèria educativa. L’escola estatal s’hade transformar en escola pública ambl’adquisició de totes les característiquesque ha de tindre una educació de qualitat:menjador, transport, activitats extraescolars,..

mais…

Allioli 269

Artículo en castellano

Esta entrada fue publicada en Artigos/Artículos/Articles. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *